TLE 

TL-Engineering

CVR. nr.: DK 5515 9459

Parkvej 5

2830 Virum

Denmark

Phone: (+45) 4025 6865

Phone: (+45) 4583 6365

Phone: (+45) 4583 6265


E-mail: TL@TL-Engineering.dk

TL-Engineering

er en mindre virksomhed, som har specialiseret sig i at yde rådgivning inden for hovedområdet:


Vejudstyr:

• Design

• Dimensionering

• Visualiseringer

• Monteringsvejledninger

• Danske vejregler

• Europæiske standarder

• CE-mærkning

• Udbudsmateriale


Immaterielle rettigheder:

Patenter


TL-Engineering

ledes af civilingeniør Tim Larsen, der har mange års erfaring inden for udarbejdelse af vejregler for vejudstyr, herunder også deltagelse i det europæiske standardiseringsarbejde.


Tim Larsen er herudover medlem af faggruppen i Vejforum

og deltager i udvalg S-349 under Dansk Standard

Fra idé til virkelighed

Læs mere - klik her

eller se under fanen Litteratur